Categories: szkolenia i kursy

Kurs pierwszej pomocy, ile kosztuje?

Trzeba pomagać

Gdybyśmy zapytali przechodnia na ulicy, czy pomógłby gdyby jakaś osoba za chwilę straciła przytomność, zapewne odpowiedziałby twierdząco. Jednak w praktyce to wygląda inaczej, gdy jesteśmy w sytuacji pełnej stresu, szybko zapominamy o uczonej nas w szkołach teorii pierwszej pomocy. Jednak da się temu zapobiec.

Jak?

Wprowadzając obowiązkowe dla wszystkich dorosłych obywateli szkolenia medyczne, w trudnych sytuacjach ludzie nie będą się bać udzielania pomocy. Aktualnie szkolenia medyczne z zakresu pierwszej pomocy są obowiązkowe w firmach. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić wymagany sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki do ewakuacji w przypadku pożaru. Musi również wyznaczyć osoby w firmie, odpowiedzialne za wykonywanie pierwszej pomocy. Takie kursy są również obowiązkowe dla nauczycieli szkół, wypadki najczęściej zdarzają się właśnie u młodzieży szkolnej.

Ile kosztują?

Szkolenia medyczne z zakresu pierwszej pomocy są wykonywane zwykle w dużych grupach. Za grupę 25 osób przykładowo w Warszawie przyjdzie nam zapłacić 1400 złotych, czyli około 50 złotych od osoby. Nie jest to duży koszt, jednak w miejscach pracy takich jak szkoła, pracownicy powinni odbywać kurs cyklicznie, co kilka lat by utrwalić sobie zdobytą wiedzę. Jest to mały wydatek, lecz wiedza zdobyta na takich szkoleniach może uratować życie wielu osobom.

Kto za to płaci?

Koszty za przeprowadzone szkolenia medyczne ponosi przedsiębiorca. Przy zatrudnianiu pracownika przechodzi on obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP. Według przepisów, po zakończeniu szkolenia zatrudniający może zobowiązać pracownika do pozostania w firmie co najmniej na okres 3 lat, w celu odrobienia kosztów włożonych w jego edukację. W przypadku kiedy pracownik zostanie zwolniony ze swojej winy, pracodawca może podjąć odpowiednie kroki w celu obarczenia go kosztami za przeprowadzone szkolenia medyczne. W wielu innych przypadkach, koszty szkoleń są refundowane przez pracodawcę. Wszystko jest zapisane w umowie szkoleniowej.